Laden...

Manuele therapieManuele therapie

Een manueel therapeut heeft na de basisopleiding een bijkomende opleiding in manuele therapie gevolgd. Binnen dit concept gaat de therapeut de bewegingsbeperkingen en de daaraan gekoppelde klachten trachten te lokaliseren, evalueren en corrigeren. Deze klachten zijn het gevolg van dysfuncties in het neuromusculoskeletaal stelsel; dit zijn functiestoornissen ter hoogte van het zenuwstelsel, spierstelsel en/of beenderstelsel.

De therapeut zal zijn behandeling opstellen door zijn klinisch redeneren te baseren op een vraaggesprek en uitgebreid functieonderzoek. Op die manier zal de oorzaak, de ernst en de plaats van je letsel/dysfunctie opgezocht worden. Zo kan het zijn dat de oorsprong van het probleem in een hoger of lager gelegen lichaamsdeel kan liggen (vb.: rugklachten kunnen veroorzaakt worden door stoornissen in de onderste ledematen).

Manuele therapie omvat o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, harmoniserende technieken, neurogene mobilisaties, stretching, triggerpuntbehandeling, enz. In onze praktijk zal manuele therapie nooit op zichzelf kunnen bestaan als interventie, maar eerder als mooie aanvulling bovenop de bewegingstherapie.

Indicaties:
- Hoofd- en nekpijn
- Hoofdpijn en duizeligheid (BPPV)
- Kaakgewricht
- Nek- en schouderklachten
- Ribblokkage
- Lage rugpijn
- Bekkenblokkage
- Discus hernia
- Algemene gewrichtsklachten