Laden...

Musculoskeletale kinesitherapieMusculoskeletale kinesitherapie

Dit interventiedomein is de omvattende benaming waarin onze therapeuten zijn afgestudeerd. Onder musculoskeletaal verstaat men alles wat tot het bewegingsstelsel behoort; dit zijn spieren, pezen, gewrichten, botten en zenuwen.

Doorgaans gaat het om overbelastingsletsels waarbij een belasting de draagkracht van een bepaalde bovenvermelde structuur of groep van structuren overschreden heeft.

De taak zal er dan in bestaan om in eerste instantie de acute reactie van de overbelasting in de vorm van pijn, gevoeligheid en/of stramheid te reduceren en vervolgens de belastbaarheid van de structuur of het systeem op te krikken naar een niveau dat voldoet aan de eisen van vooropgestelde doelen en/of activiteiten.

Enkele goed gekende voorbeelden zijn:
- lage rugpijn;
- anterieure kniepijn;
- tenniselleboog;
- trapeziussyndroom.